Asistovaný kontakt

Asistovaný kontakt umožňuje setkávání dítěte v náhradní rodinné péči se svými biologickými rodiči, či dalšími blízkými příbuznými v bezpečném prostředí za přítomnosti odborného pracovníka. Kontakt s rodičem je nastaven individuálně podle potřeby dítěte, tzn. čas kontaktu, frekvence, délka a způsob kontaktu (volba činností, počet a výběr přítomných osob apod.) je vždy uzpůsoben dítěti tak, aby čas strávený s rodičem či jinou blízkou osobou umožnil dítěti strávit tento čas pozitivně a styk tak přispíval ke zdravému vývoji dítěte.

Asistovaný kontakt by měl vždy probíhat na neutrální půdě, tedy ne v bytě pěstounů nebo biologických rodičů. Proto je vhodné zvolit místo, kde se dítě cítí dobře a které dítě zná, a  zároveň toto místo splňuje požadavky na aktivně a příjemně strávený čas. Takové prostory nabízíme v prostorách naší organizace, kde je k dispozici velký herní prostor s vybavením pro dětské aktivity.