Dokumenty

Výroční zprávy

Naše certifikáty PPRCH

Aktuální informace k certifikacím PPRCH:

Proces posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programu školské primární prevence rizikového chování (tzv. certifikace) je z důvodu nutnosti administrativních změn od května 2019 dočasně pozastaven. Organizacím a programům, které již platný certifikát mají a končí nebo již skončila jeho platnost po termínu zastavení certifikací (od 20. května 2019), je prodloužena platnost do doby znovuobnovení procesu, tedy doby, kdy se budou moci znovu certifikovat. 

Více na: https://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace

Ostatní dokumenty