Další služby

PŘEHLED DALŠÍ POMOCI

Krátkodobá péče o dítě:

  • hlídání dítěte v domácnosti zajištěné pracovníky společnosti PorCeTa, o.p.s.
  • hlídání dítěte v prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., popř. jiných prostorách zajištěných společností
  • výpomoc osobou blízkou či jinou osobou na základě uzavřené smlouvy
  • výpomoc zajištěná jinou organizací, jejíž činností je péče o děti (např. komunitní mateřské centrum, aj.) 

 

 

 

Odborná pomoc:

  • psychologické poradenství a podpora
  • výchovné poradenství, nácviky sociálních dovedností
  • rodinné poradenství
  • mediace
  • jiné odborné poradenství de personálních možností společnosti PorCeTa, o.p.s. 

Nárok na 6 sezení v období 1 roku v případě služeb zajišťovaných organizací (v odůvodněných případech lze navýšit).

1 konzultace během 1/2 roku v případě služeb zajišťovaných jinými subjekty.