Knihovna

KNIHOVNA „PORCETA“ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY

Seznam knih, které jsou v knihovně nebo půjčené u pěstounů. Pokud si pěstouni chtějí některou konkrétní vypůjčit, nejlépe přes klíčového pracovníka, případně v době vzdělávání v PorCeTě po domluvě s tím, kdo vzdělávání zajišťuje, vždy proti podpisu formuláře „Evidenční list výpůjčky knih“.

Knihy pro děti jsou určené ke společnému čtení, v případě větších dětí je pak vhodné si o tématu povídat.

V době vzdělávání mohou pěstouni do knihovny také nahlédnout.