Bc. Jana Milerová, DiS.

Má činnost ve společnosti PorCeTa

Další pracovní a odborné zkušenosti

Vzdělání