Prevence rizikového chování

Programy všeobecné prevence rizikového chování v adiktologii | nabídka pro školy

Prevence kouření

Program pro šesťáky a sedmáky

Prevence zneužívání návykových látek

Program pro sedmáky a osmáky

Prevence gamblingu

Program pro deváťáky a středoškoláky

Program indikované prevence rizikového chování

Program indikované primární prevence rizikového chování

Program individuální indikované primární prevence je určen dětem a mladým lidem, u kterých je zvýšené riziko výskytu nebo již počínající projevy rizikového chování.

Další programy všeobecné primární prevence

Právní vědomí mládeže

Program pro osmáky a deváťáky

Sexuální rizikové chování

Program pro osmáky, deváťáky a středoškoláky