Psychologická poradna

Psychologické poradenství individuální

Můj přístup vychází z principů Gestalt psychoterapie, základem je partnerský princip. 
terapeutická práce staví na otevřenosti, poznávání a přijmutí jedinečnosti člověka, který ke mně přichází. Základním nástrojem je terapeutický rozhovor, využívám také projektivní materiál, zejména karty a maňásky. Nabízím také možnost využití terapeutického pískoviště. 

Jsem proškolená v metodě My Backpack, která pomáhá zpracovat přechod z biologické rodiny do náhradní rodiny. Pracuji s dětmi i dospělými. Mohou se na mě obrátit lidé od 15 let i mladší děti s vědomím rodičů. Pracuji s dětmi v náhradní rodinné péči a nabízím také podporu pěstounům při výkonu pěstounské péče.

Můžete se na mně obrátit, pokud

 • potřebujete podporu nebo pomoc v náročném životním období
 • hledáte pomoc či východisko ze stávající složité situace
 • potřebujete se svěřit
 • potřebujete podpořit při zpracování příběhu cesty z biologické rodiny do náhradní rodiny
 • očekáváte porozumění
 • nechcete být na těžkou situaci sami
 • máte nejistotu v sociálních vztazích
 • prožíváte úzkosti a deprese
 • vaše dítě se ocitlo ve složité situaci a hledáte pomoc
 • vaše dítě má potíže se soustředěním
 • vaše dítě má potíže ve vztazích s vrstevníky

Cena sezení o délce 50 minut činí 800 Kč

Samoživitelé a lidé ve finanční tísni 700 Kč

Klidné prostředí pro rozhovory v prostorách naší společnosti