Respitní péče

Dlouhodobá péče o svěřené dítě (respitní péče, respit) je odlehčovací služba určená pěstounům. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje pěstounům 14 dní odpočinku v roce. Jsme si vědomi náročnosti péče o pěstounské děti a chceme poskytnout prostor pro načerpání nových sil a energie.

Respitní péče zahrnuje zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů. Je realizována těmito typy respitních pobytů:

Dětský letní (pobytový) tábor

Letní respitní pobyt je určen především pro děti školního věku. Probíhá zpravidla ke konci srpna, trvá 1 týden. Prostřednictvím her, sportu, seberozvojových a dovednostních aktivit se děti učí orientovat v přírodě a upevňují zdravé sociální návyky.

Dětský příměstský tábor

Obsahem jsou oddychové a sportovní aktivity v závislosti na počasí a zájmu dětí. Bazén, výlety do města a okolí, sportovní činnosti, výtvarné aktivity. Je určen dětem ve věku 6 – 12 let. Po dohodě je možné přihlásit i mladší děti. Základna tábora je v sídle společnosti PorCeTa, o.p.s.

Respitní pobyt zajišťovaný jinou organizací 

Finanční prostředky určené na tuto službu lze použít i na aktivity pro dítě pořádané jinou organizací (letní tábory, školy v přírodě, jiné vícedenní akce).

Individuální respitní péče 

Je vhodná zejména pokud je dítě v pěstounské péči krátkou dobu, nebo se jedná o dítě do 6 let věku, či je dítěti uznán stupeň závislosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, nebo pro dítě není kolektivní pobyt vhodný.