Vzdělávání pro pěstouny a poručníky

Nabídka vzdělávání na podzim 2024

Nabídka vzdělávání na jaro 2024

Nabídka vzdělávání na podzim 2023

Nabídka vzdělávání na jaro 2023

Informace o změnách v důchodovém a zdravotním pojištění  v souvislosti s novelou zákona o důchodovém a zdravotním pojištění platných od 1.8.2022 (zákon č. 221/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 O důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony) včetně letáku ke stažení najdete zde.

Informace o změnách platných od 1. 1. 2022 v souvislosti s novelou Zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou k dispozici na webu MPSV a také na webu Úřadu práce, kde je podrobněji popsán nový systém dávek pěstounské péče

Žádost o novou dávku pěstounské péče – příspěvek při pěstounské péči lze na ÚP podávat od 1. 1. 2022, další tiskopisy z oblasti SPOD (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna aj.) jsou k dispozici zde.

Vzdělávání pěstounů je zakotvené v novele Zákona o sociálně – právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012. Dle těchto platných právních norem má pěstoun povinnost zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

Každý rok pro nás připravuje společnost Horfia, s.r.o. přibližně 15 vzdělávacích akcí.V každém pololetí nabídka obsahuje jak teoretická vzdělávání formou přednášek, tak i interaktivnější formy, kde se počítá se zapojením účastníků. Ke sdílení zkušeností, vzájemné pomoci a řešení aktuálních problémů slouží pravidelná setkávání pěstounů pod názvem Pěstounská skupina. Pro ty, kteří mají rádi pohyb, jsou určeny tematické akce spolu s dětmi venku.

Ze vzdělávací akce u nás obdrží účastník platné osvědčení podle počtu absolvovaných hodin Vzdělávání probíhá  přímo ve školících prostorách společnosti PorCeTa, o.p.s., Smetanova 1284, Tábor – za obchodním domem Dvořák, pět minut od vlakového i autobusového nádraží. Část probíhá v Týně nad Vltavou – útulné prostory Klubu seniorů/Charita, budova fary, Děkanská 220, Týn nad Vltavou

Vzdělávací akce jsou určeny pro pěstouny a poručníky, kteří mají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Vítáme i účastníky z rodin, které nemají se společností PorCeTa, o.p.s. uzavřenou dohodu. Pokud máte jinou doprovodnou organizaci, ale zaujala vás naše nabídka, není problém vše domluvit.

Na každou akci je nutné se předem přihlásit. 

Děkujeme, že respektuje lhůtu přihlášek minimálně týden předem.